Ortaokul

Özel Antalya Açı Okulları
biochemist
Bilimsel Öğretim

Çocuklarımızı bilimsel öğretim programlarıyla yetiştiriyoruz.

united-kingdom
Yabancı Dil

İngilizceyi hayatın içinde öğretiyor, temel bilgi ve becerileri kazandırıyoruz.

friendship
Saygılı ve Sorumlu

Sorumluluklarını bilen, dürüst, saygılı, adil, entellektüel bireyler yetiştiriyoruz.

exam
Test Çözme

Üst okul sınavlarına hazırlanmalarını sağlayan ders ve test çözme teknikleri önceliklerimiz arasındadır.

İlkelerimiz

Çocuklarımızı; bilimsel öğretim programları ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle destekleyerek çok yönlü, çağdaş ve aydınlık nesiller olarak topluma kazandırmak.

Hedeflerimiz

Öğrencilerimizi; öğrenme sürecinde yeni roller üstlenecek, düşünceler üretecek, stratejiler geliştirecek bağımsız ruha ve güven duygusuna sahip; düşüncesini demokratik yollarla savunabilen, başkalarının düşüncelerine saygılı, dürüstlük ve adaletten ayrılmayan; kendisine, ailesine, içinde yaşadığı topluluğa karşı sorumluluğunu bilen, paylaşım konularında duyarlı olan, bu sorumlulukların ve duyarlılığın gereğini yapan, farklı kültürel değerler ve yaşam biçimlerine saygılı, entellektüel, spor yapma bilinci ve becerisi gelişmiş, öğrenme süreçlerinin farkında olan, edindiği bilgi ve deneyimi farklı öğrenme alanları için kullanabilen, üst okul sınavlarında başarıya odaklanan, planlı çalışmayı alışkanlık haline getiren bireyler yetiştirmektir.

Program

Açı ortaokulu eğitim-öğretim programı, akademik dersler ve öğrenim kazanımlarından oluşmuş dört yıllık programdır. Program, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci birliği, seçmeli dersler ve okul takımlarını kapsayan öğrenim deneyimlerinden, sınıf içi ve dışında yapılan ders uygulamalarından, yaşama dair öğrenim etkinliklerinden oluşur.

Akademik program; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji, İngilizce derslerine ek olarak ikinci bir yabancı dilden oluşur. İngilizce programı ilkokul ingilizce kazanımlarının devamı olacak şekilde planlanır. İkinci yabancı dil (Rusça ve ya Almanca) ise beşinci sınıfta başlar. Derslerin öğrenim kazanımlarında milli eğitim programı esas alınır; program öğrenci birikim, beceri ve yeteneklerine göre seçmeli derslerle desteklenir.

Sekizci sınıf öğrencilerimize akademik programın yanı sıra üst okul sınavlarına hazırlayan ders ve test çözme teknikleri de önceliklerimiz arasındadır.

İdeal olarak, çocukların her zaman “öğrenen” olduklarını anlamalarını istiyoruz. Okul dışında da çocuklarımızın “öğrenen” oldukları düşüncesinden hareketle “ev ödevi yok” bakış açısından ziyade “zaman israfı yaratan, net öğrenme hedefleri olmayan ev çalışmaları yapılmayacaktır” diyoruz.

Bizi sosyal medyada takip edin