İlkokul

Özel Antalya Açı Okulları
skill
Çok Yönlü

Sorgulama, merak etme ve öğrenme isteklerini çok yönlü eğitim programlarımızla destekliyoruz.

united-kingdom
Yabancı Dil

İngilizceyi hayatın içinde öğretiyor, temel bilgi ve becerileri kazandırıyoruz.

tree
Çevre Bilinci

Çevresine duyarlı, paylaşımcı, eleştirel bireyler yetiştiriyoruz.

mortarboard
Akademik Program

Akademik program; üst düzeyde okuryazarlık, yaşamda matematik, dünyamızı anlama ve ingilizceden oluşur.

İlkelerimiz

Öğrencilerimizin çocukluklarını mutlu bir şekilde yaşarken merak etme, sorgulama, öğrenme istek ve arzularını nitelikli, çok yönlü eğitim programlarımızla destekleyerek gidermek ve her çocuğun ayrı birey olduğu gerçeğinden hareketle onları, evrensel ilke ve değerlerle donatılmış, aklın ve bilimin ışığında yetiştirmiş bireyler olarak hayata hazırlamak.

Hedeflerimiz

Öğrencilerimizin doğal meraklarını besyelerek amaçlı ve yapıcı araştırmalar yapmak için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamak; öğrenmekten zevk alan, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanmada insiyatif sahibi, sahip olduğu düşünce, duygu ve bilgiyi ifade edecek Türkçe yetkinliğine sahip, en az bir yabancı dili (İlgnilizce) sağlıklı öğrenmiş, sınırlı kaynakların korunması, dönüştürülmesi, tarasarrufu konularında doğa ve çevre bilinci gelişmiş, çevreyi ve doğayı birlikte yaşadığı diğer insanlar ve canlılarla paylaşma konusunda duyarlı, yeni bilgi ve deneyimler karşısında kendisini yenileyebilen, sağlıklı yaşam için spor yapmanın gerekliliğini bilen, entellektüel beğenileri gelişmiş dünya insanı bireyler yetiştirmektir.

Program

Akademik programımız dersler, öğrenim kazanımlarından oluşan, okul öncesi eğitimle ortaokul arasında, öğrenim deneyimlerinden oluşan birt yıllık bir yapıdır. Akademik programın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, dönüşümlü ders dışı etkinlikler, sınıf ve okul öğrenim deneyimleri, öğrencilerin okul öncesi programdan ilkokula geçişlerini ve bir sonraki eğitim seviyesi olan ortaokula hazırlamalarını hedefler. Akademik program; üst düzeyde okuryazarlık, yaşamda matematik, dünyamızı anlama ve ingilizceden oluşur. Öğrenim kazanımlarında milli eğitim programları esas alınır, öğrenci birilim, potansiyel ve gereksinimlerine göre serbest etkinlik çalışmalarıyla genişletilir. Akademik programın uygulanmasında kullanılan yöntem, sınıf içi ve dışı öğrenim etkinlikleri, değerlendirme süreçleri ve uygulamaları tüm sınıflarda bütünlük gösterir.

Bizi sosyal medyada takip edin