Anaokulu

Özel Antalya Açı Okulları
skill
Yeteneğe Göre

Çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerine göre özel yöntemler uygulanır.

united-kingdom
Yabancı Dil

İngilizceyi hayatın içinde öğretiyor, temel bilgi ve becerileri kazandırıyoruz.

team
Birlikte Hareket Eden

Birlikte hareket etme kültürünü kazandırıyoruz.

give-love
Okulunu Seven

Okulunu sevmesini, öğrenmeye ilgi duymasını sağlıyoruz.

 

İlkelerimiz

Okul öncesi grubumuzdaki çocuklarımızın gelişim düzeylerini, ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak, duygusal, bilişsel, sosyal ve dil gelişimlerini etkin öğrenme yöntemleriyle desteklemek.

Hedeflerimiz

Okulunu seven, öğrenmeye ilgi duyan, araştırmacı, dil becerileri gelişmiş, tanışma ve konuşma kurallarını öğrenen, kendini rahat ifade edebilen, yaratıcılığını ve yeteneklerini kullanabilen, yaşadığı dünya ve çevre ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanarak duyarlı davranabilen, Türkçe dışında ikinci bir dil (İngilizce) hayatın içinde öğrenen, paylaşımcı ve birlikte hareket etme kültürü kazanmış bireyler yetiştirmektir.

Program

Okul öncesi eğitim-öğretim programı; her öğrencinin farklı geçmişi ve özellikleri olduğu göz önünde bulundurularak onların kişiliği, gereksinimleri, yetenekleri üzerinde yoğunlaşır ve öğretmenlerini her öğrencinin bireysel özelliklerine uygun eğitim sunmaya yönlendirir. Eğitim-öğretim programı öğrencilerin ilgi alanları, gereknisimleri, güçlü yönleri esas alınarak başlar ve sorumluluk alarak öğrenmelerini hedefler. Öğretim teknikleri; öğrencilerin özgüvenlerini, özdenetimlerini, öğrenmeye karşı olumlu davranışlar geliştirmelerini sağlayacak biçimde tasarlanır. Bu programın çerçevesi, dil, matematik, hareket, müzik, el becerileri ve en önemlisi sosyal gelişim hedeflerinin her yaş grubu için farklı olacak şekilde belirlenir.

Bizi sosyal medyada takip edin